Καλύπτουν μικρές ή μεγάλες επιφάνειες, αντέχουν στο χρόνο και κατασκευάζονται από υλικά μικρού βάρους.

 

 

 

Υαλοπετάσματα