Προσφέρονται σε απλές εκδόσεις ή θερμομονωτικέςμε επιλογή εξαρτημάτων περιμετρικών μηχανισμών

με πιστοποιημένη αντίσταση κατηγορίας VK2 και διάφορους τύπους, δίνοντας την κατάλληλη λύση στη δική σας περίπτωση.

 

Ανοιγόμενα Κουφώματα